Projektets resultater

Projektets resultat 1

LINKS Digital suverænitetskompetencerramme: Rammen for digitale sikkerhedskompetencer vil definere nøglekomponenterne af kompetencer, som ungdomsarbejdere har brug for for effektivt at integrere digitale suverænitets- og sikkerhedsprotokoller i deres lokaliserede kontekster, samt for at tilvejebringe og validere en EU-referenceramme for udvikling og evaluering af digitale sikkerhedskompetencer. Rammen vil være rettet mod ungdomsarbejdere, men vil også være relevant og af interesse for IKT-lærere og -undervisere og -undervisere, såvel som politiske beslutningstagere inden for uddannelse og livslang læring i forbindelse med teknologisk opkvalificering og kapacitetsopbygning enkeltpersoner.

Projektets resultat 2

LINKS online platform og træningsmateriale om digital suverænitet Kompetencer: Baseret på de nøglefærdigheder og -kompetencer, der er anerkendt og inkluderet i LINKS Digital Sovereignty Competences Framework, vil PR2-aktiviteterne fokusere på udviklingen af et innovativt uddannelsesmateriale, der har til formål at sætte ungdomsarbejdere i stand til at udvikle de nødvendige kompetencer for at øge niveauet af deres digitale suverænitet samt være i stand til at træne andre mennesker i deres arbejde. Uddannelsesmaterialet vil give ungdomsarbejdere en pakke af digitale læringsressourcer designet ud fra konceptet mikrolæring: korte og sammenhængende læringsklumper leveret i multimedieformater med det formål at fremme blandede læringsmetoder. De digitale læringsklumper vil omfatte en række ressourcer såsom interaktive spil, podcasts, e-læringsvideoer, interaktive casestudier, infografiske ressourcer osv. For at sikre træningsmaterialets overførbarhed og bæredygtighed vil det blive gjort tilgængeligt via LINKENE online platform. Både træningsmaterialet og platformen vil være tilgængelige på engelsk og på alle partneres nationale sprog.

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk, er udelukkende forfatterens/forfatternes og er ikke nøvendigvis udtryk for Den Europæiske Unions eller Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kulturs (EACEA) officielle holdning. Hverken den Europæiske Union eller EACEA kan holdes ansvarlig herfor. 2021-2-DK01-KA220-YOU-000050308

Copyright © 2022 LINKS. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive