Rezultati projekta

Rezultat projekta 1

LINKS Okvir kompetenc za digitalno suverenost: Okvir kompetenc na področju digitalne varnosti bo opredelil ključne sestavine kompetenc, ki jih mladinski delavci potrebujejo za učinkovito vključevanje digitalne suverenosti in varnostnih protokolov v svoj lokalni kontekst, ter zagotovil in potrdil referenčni okvir EU za razvoj in vrednotenje kompetenc na področju digitalne varnosti. Okvir bo namenjen mladinskim delavcem, vendar bo pomemben in zanimiv tudi za učitelje in vodje usposabljanj na področju IKT pred začetkom dela in med delom ter vzgojitelje, pa tudi za oblikovalce politik na področju izobraževanja in vseživljenjskega učenja v zvezi s tehnološkim izpopolnjevanjem in krepitvijo zmogljivosti posameznikov.

Rezultat projekta 2

Spletna platforma LINKS in gradivo za usposabljanje o digitalni suverenosti Pristojnosti: Na podlagi ključnih znanj in kompetenc, ki so prepoznane in vključene v okvir kompetenc za digitalno suverenost LINKS, PR2 bodo dejavnosti osredotočene na razvoj inovativnega gradiva za usposabljanje, katerega cilj je omogočiti mladinskim delavcem, da razvijejo potrebne kompetence za povečanje ravni svoje digitalne suverenosti in usposobijo druge ljudi v okviru svojega dela. Gradivo za usposabljanje bo mladinskim delavcem zagotovilo paket digitalnih učnih virov, zasnovanih na podlagi koncepta mikroučenja: kratki in skladni učni koščki v multimedijskih formatih, katerih namen je spodbujati metodologije kombiniranega učenja. Digitalni učni pripomočki bodo vključevali različne vire, kot so interaktivne igre, podcasti, videoposnetki e-učenja, interaktivne študije primerov, infografski viri itd. Da bi zagotovili prenosljivost in trajnost učnega gradiva, bo na voljo prek spletne platforme LINKS. Gradivo za usposabljanje in platforma bosta na voljo v angleščini in v nacionalnih jezikih vseh partnerjev.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA. 2021-2-DK01-KA220-YOU-000050308

Copyright © 2022 LINKS. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive