Povezave drugo transnacionalno srečanje v Italiji

13. in 14. decembra 2022 je v Traniju v Italiji potekalo drugo transnacionalno srečanje projekta LINKS – Razvoj kompetenc mladinskih delavcev na področju digitalne suverenosti, ki ga je gostil PETIT PAS APS.

Partnerji iz Danske, Slovenije, Španije, Grčije in Irske so se ob spletni udeležbi estonskega partnerja sestali osebno, da bi spremljali razvoj rezultatov projekta in načrtovali dejavnosti, potrebne za njihovo dokončanje.

Trenutno smo v fazi pregleda projektnega rezultata 1 LINKS Okvir kompetenc za digitalno suverenost, na podlagi katerega je bila z medsebojnim dogovorom sprejeta odločitev o ukrepih, ki jih je treba izvesti za nadaljevanje izvajanja rezultata 2 LINKS spletna platforma in gradivo za usposabljanje o kompetencah za digitalno suverenost.

Srečanje je bilo odlična priložnost za razpravo, izmenjavo idej in odpravo dvomov.

Kmalu vam bomo lahko posredovali tudi najnovejše informacije o tretjem rezultatu projekta: LINKS Digitalna igra: Osvajanje digitalne suverenosti.

Project Results

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Ta publikacija odraža samo stališča avtorja in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. 2021-2-DK01-KA220-YOU-000050308

Copyright © 2022 LINKS. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive