Ανάπτυξη ικανοτήτων ψηφιακής κυριαρχίας των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας

Σχετικά με το LINKS

Το έργο LINKS θα στηρίξει άμεσα και ενεργά τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους στον τομέα της ψηφιακής κυριαρχίας και της ψηφιακής ασφάλειας, οι οποίες εξυπηρετούν διττό σκοπό:
1. Σε ατομικό επίπεδο, οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας θα βελτιώσουν και θα ενισχύσουν τις γνώσεις τους.
2. Σε κοινωνικό επίπεδο, οι ΜΚΟ και οι διάφορες ομάδες που υποστηρίζονται από αυτές τις οργανώσεις θα προστατεύονται καλά και θα διασφαλίζονται από κακή χρήση και/ή κυβερνοεπιθέσεις.

Αποτελέσματα Έργου

Αποτέλεσμα 1

LINKS Ψηφιακή κυριαρχία
Πλαίσιο ικανοτήτων

Αποτέλεσμα 2

Διαδικτυακή πλατφόρμα LINKS και εκπαιδευτικό υλικό για τις αρμοδιότητες ψηφιακής κυριαρχίας

Συνεργάτες

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 2021-2-DK01-KA220-YOU-000050308

Copyright © 2022 LINKS. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive