Ανάπτυξη ικανοτήτων ψηφιακής κυριαρχίας των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας

Σχετικά με το LINKS

Το έργο LINKS θα στηρίξει άμεσα και ενεργά τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους στον τομέα της ψηφιακής κυριαρχίας και της ψηφιακής ασφάλειας, οι οποίες εξυπηρετούν διττό σκοπό:
1. Σε ατομικό επίπεδο, οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας θα βελτιώσουν και θα ενισχύσουν τις γνώσεις τους.
2. Σε κοινωνικό επίπεδο, οι ΜΚΟ και οι διάφορες ομάδες που υποστηρίζονται από αυτές τις οργανώσεις θα προστατεύονται καλά και θα διασφαλίζονται από κακή χρήση και/ή κυβερνοεπιθέσεις.

Αποτελέσματα Έργου

Αποτέλεσμα 1

LINKS Ψηφιακή κυριαρχία
Πλαίσιο ικανοτήτων

Αποτέλεσμα 2

Διαδικτυακή πλατφόρμα LINKS και εκπαιδευτικό υλικό για τις αρμοδιότητες ψηφιακής κυριαρχίας

Συνεργάτες

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-2-DK01-KA220-YOU-000050308

Copyright © 2022 LINKS. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive