Udvikling af de digitale suverænitetskompetencer af Ungdomsarbejdere

Om LINKS

LINKS-projektet vil direkte og aktivt støtte ungdomsarbejdere i at udvikle og forbedre deres færdigheder og kompetencer inden for digital suverænitet og digital sikkerhed, hvilket tjener et todelt formål:

1. På individuelt plan vil ungdomsarbejdere forbedre og øge deres viden.
2. På samfundsniveau vil ngo’er og forskellige grupper, der støttes af disse organisationer, være godt beskyttet og sikret mod misbrug og/eller cyberangreb.

Projektets resultater

Projektets resultat 1

LINKS Digital suverænitet
Ramme for kompetencer

Projektets resultat 2

LINKS online platform og uddannelsesmateriale
om digitale suverænitetskompetencer

Partnere

Dette projekt er blevet finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation afspejler kun forfatterens synspunkter, og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for enhver brug, der måtte blive gjort af oplysningerne deri. 2021-2-DK01-KA220-YOU-000050308

Copyright © 2022 LINKS. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive