Udvikling af de digitale suverænitetskompetencer af Ungdomsarbejdere

Om LINKS

LINKS-projektet vil direkte og aktivt støtte ungdomsarbejdere i at udvikle og forbedre deres færdigheder og kompetencer inden for digital suverænitet og digital sikkerhed, hvilket tjener et todelt formål:

1. På individuelt plan vil ungdomsarbejdere forbedre og øge deres viden.
2. På samfundsniveau vil ngo’er og forskellige grupper, der støttes af disse organisationer, være godt beskyttet og sikret mod misbrug og/eller cyberangreb.

Projektets resultater

Projektets resultat 1

LINKS Digital suverænitet
Ramme for kompetencer

Projektets resultat 2

LINKS online platform og uddannelsesmateriale
om digitale suverænitetskompetencer

Partnere

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk, er udelukkende forfatterens/forfatternes og er ikke nøvendigvis udtryk for Den Europæiske Unions eller Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kulturs (EACEA) officielle holdning. Hverken den Europæiske Union eller EACEA kan holdes ansvarlig herfor. 2021-2-DK01-KA220-YOU-000050308

Copyright © 2022 LINKS. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive