Razvoj kompetenc digitalne suverenosti Mladinski delavci

O družbi LINKS

Projekt LINKS bo neposredno in dejavno podpiral mladinske delavce pri razvoju in krepitvi njihovih veščin in kompetenc na področju digitalne suverenosti in digitalne varnosti, kar ima dvojni namen:
1. Na individualni ravni bodo mladinski delavci izboljšali in okrepili svoje znanje.
2. Na družbeni ravni bodo nevladne organizacije in različne skupine, ki jih te organizacije podpirajo, dobro zaščitene in zavarovane pred zlorabo in/ali kibernetskimi napadi.

Rezultati projekta

Rezultat projekta 1

Povezave Digitalna suverenost
Ramec kompetenc

Rezultat projekta 2

Spletna platforma LINKS in gradivo za usposabljanje
o kompetencah digitalne suverenosti

Partnerji

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA. 2021-2-DK01-KA220-YOU-000050308

Copyright © 2022 LINKS. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive