Projekt

Opis projekta

Digitalna suverenost je nov koncept v digitalni dobi, ki predlaga, da bi morale imetiposamezniki suverenost nad lastnimi digitalnimi podatki. Na ravni posameznika digitalna suverenost kaže na sposobnost posameznikov, da si lastijo svoje osebne podatke in nadzorujejo njihovo uporabo. Osebni podatki so novo surovo premoženje, za katerega je bil vzpostavljen zapleten ekosistem za zbiranje, analizo in trgovanje z njegovo vrednostjo. Vendar pa podatkovno gospodarstvo skupaj s sedanjo digitalno preobrazbo sproža več velikih pomislekov. Ko gre za mladinske delavce in njihove dejavnosti, vidiki digitalne suverenosti in varstva podatkov/zasebnosti postanejo še pomembnejši. Mladinski delavci imajo zaradi narave svojega dela dostop do podatkov in/ali obdelujejo podatke in občutljive osebne informacije, kot so zdravstveni podatki, imena kontaktnih oseb za nujne primere, številke za zdravstveno administracijo itd.

Projekt LINKS bo neposredno in aktivno podpiral mladinske delavce pri razvijanju in krepitvi njihovih veščin in kompetenc na področju digitalne suverenosti in digitalne varnosti, kar ima dvojni namen:
1. Na individualni ravni bodo mladinski delavci izboljšali in razširili svoje znanje in razpoložljiva orodja, ki jim bodo pomagala nadzorovati in ocenjevati uporabo svojih in tujih osebnih digitalnih podatkov in zgodovine.
2. Na družbeni ravni in z večjo digitalno suverenostjo mladinskih delavcev bodo digitalni podatki organizacij, nevladnih organizacij in različnih skupin, ki jih te organizacije podpirajo (migranti, begunci, brezposelni mladi itd.), dobro dobro zaščiteni in zagotovljeni pred zlorabo in/ali kibernetskimi napadi.

Učinek

Večja usposobljenost mladinskih delavcev za zagotavljanje varstva njihovih osebnih digitalnih podatkov in osebnih digitalnih podatkov drugih; -večje samozavedanje in kritično razmišljanje v zvezi z uporabo digitalnih naprav in oblikami digitalne komunikacije; – razumevanje in zavedanje o učinkoviti uporabi ukrepov digitalne varnosti pri vsakodnevnem delu in v posebnih situacijah; – vodenje osebnega razvoja in transverzalne spretnosti; – osebno opolnomočenje in neodvisnost; – samorefleksija in odgovornost za osebni in poklicni razvoj; – zanimanje za širša vprašanja in skrbi v zvezi z digitalno varnostjo na nacionalni in evropski ravni; – ozaveščenost in razumevanje digitalnih kompetenc; – razumevanje postopka reševanja problemov, ki ga je mogoče uporabiti pri težavah in vprašanjih v zvezi z digitalno varnostjo; – poznavanje vzrokov, učinkov in posledic digitalne varnosti na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni; – Večja skrb za vprašanja digitalne varnosti; – samozavest, da se lahko spoprimejo z morebitnimi grožnjami digitalne varnosti in jih dejavno obravnavajo; – Dosežki v vseh izobraževalnih modulih; – doseganje evropskih ključnih kompetenc.

 • Večja usposobljenost mladinskih delavcev za zagotavljanje varstva njihovih osebnih digitalnih podatkov in osebnih digitalnih podatkov drugih;
 • večje samozavedanje in kritično razmišljanje v zvezi z uporabo digitalnih naprav in oblikami digitalne komunikacije;
 • razumevanje in zavedanje o učinkoviti uporabi ukrepov digitalne varnosti pri vsakodnevnem delu in v posebnih situacijah;
 • vodenje osebnega razvoja in transverzalne spretnosti;
 • osebno opolnomočenje in neodvisnost;
 • samorefleksija in odgovornost za osebni in poklicni razvoj;
 • zanimanje za širša vprašanja in skrbi v zvezi z digitalno varnostjo na nacionalni in evropski ravni;
 • ozaveščenost in razumevanje digitalnih kompetenc;
 • razumevanje postopka reševanja problemov, ki ga je mogoče uporabiti pri težavah in vprašanjih v zvezi z digitalno varnostjo;
 • poznavanje vzrokov, učinkov in posledic digitalne varnosti na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni;
 • Večja skrb za vprašanja digitalne varnosti;
 • samozavest, da se lahko spoprimejo z morebitnimi grožnjami digitalne varnosti in jih dejavno obravnavajo;
 • Dosežki v vseh izobraževalnih modulih;
 • doseganje evropskih ključnih kompetenc.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA. 2021-2-DK01-KA220-YOU-000050308

Copyright © 2022 LINKS. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive