Projekt

Projekti kirjeldus

Digitaalne suveräänsus on digiajastul uus kontseptsioon, mis viitab sellele, et osapooltel peaks olema suveräänsus oma digitaalsete andmete üle. Üksikisiku tasandil näitab digitaalne suveräänsus üksikisikute võimet omada oma isikuandmeid ja kontrollida nende kasutamist. Isikuandmed on uus toorvara, mille väärtuse kogumiseks, analüüsimiseks ja kauplemiseks on loodud keerukas ökosüsteem. Andmemajandus koos käimasoleva digitaalse ümberkujundamisega tekitab aga mitmeid olulisi probleeme. Kui rääkida noorsootöötajatest ja nende tegevusest, muutuvad digitaalse suveräänsuse ja andme-/privaatsuse kaitse aspektid veelgi olulisemaks. Oma töö iseloomust tulenevalt on noorsootöötajatel juurdepääs andmetele ja tundlikule isikuandmetele, nagu meditsiinilised andmed, hädaabi kontaktide nimed, tervishoiuasutuste numbrid jne, ja/või neid töödeldakse.

Projekt LINKS toetab otseselt ja aktiivselt noorsootöötajate arendamist ja täiustamist digitaalse suveräänsuse ja digitaalse turvalisuse oskused ja pädevused, millel on kaks eesmärki:
1. Üksikisiku tasandil täiustavad ja täiustavad noorsootöötajad oma teadmisi ja olemasolevaid tööriistu, mis aitavad neil kontrollida ja hinnata enda ja teiste isiklike digitaalsete andmete ja ajaloo kasutamist.
2. Ühiskondlikul tasandil ja noorsootöötajate digitaalse suveräänsuse suurenemise kaudu on organisatsioonide, vabaühenduste ja nende organisatsioonide toetatavate erinevate rühmade (migrandid, pagulased, töötud noored jne) digitaalsed andmed hästi korras. kaitstud ja tagatud väärkasutuse ja/või küberrünnakute eest.

Mõju

Arvestades digitaaloskuste ja -pädevuste suunda ja eesmärki ELi praeguses poliitilises dialoogis, on Ursula von der Leyen teinud oma meeskonna mandaadi üheks peamiseks ülesandeks “muuta Euroopa digiajastu jaoks sobivaks”. Projekt LINKS on sellega kooskõlas, sest projekti väljundid on kavandatud selleks, et pakkuda ülekantavat toetust, suuniseid ja teavet selle kohta, kuidas projekti LINKS tulemusi saab laiendada ja korrata teistes Euroopa piirkondades. LINKSi projekt tugineb Digcompi digitaalse pädevuse raamistikule, mis ei hõlma selgesõnaliselt turvalisust agressiivsete rünnakute, rämpsposti ja pettustrikkide eest, mida kasutatakse inimeste andmete ja teabe varastamiseks internetis, pakkudes uut pädevusraamistikku üksikisikute digitaalse suveräänsuse jaoks.

 • Noorsootöötajate suurenenud suutlikkus tagada enda ja teiste isiklike digitaalsete andmete kaitse;
 • Suurenenud eneseteadlikkus ja kriitiline mõtlemine seoses digiseadmete kasutamise ja digitaalse suhtluse vormidega;
 • Arusaam ja teadlikkus digitaalsete turvameetmete tõhusast rakendamisest igapäevatöös ja konkreetsetes olukordades;
 • isikliku arengu juhtimine ja läbivad oskused;
 • isiklik mõjuvõim ja iseseisvus;
 • eneserefleksioon ja isikliku ja tööalase arengu vastutus;
 • huvi laiemate digitaalse turvalisuse küsimuste ja murede vastu riiklikul ja Euroopa tasandil;
 • teadlikkus ja arusaamine digipädevustest;
 • Probleemide lahendamise protsessi mõistmine, mida saab rakendada digitaalse turvalisuse probleemide ja päringute puhul;
 • Teadmised digitaalse turvalisuse põhjustest ja tagajärgedest kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja Euroopa tasandil;
 • Suurenenud mure digitaalse turvalisuse küsimuste pärast;
 • enesekindlus, et suudate vaidlustada ja aktiivselt tegeleda võimalike digitaalse turvalisuse ohtudega;
 • Haridusmoodulite saavutamine;
 • Euroopa võtmepädevuste omandamine.

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Täitevasutuse (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA ei saa nende eest vastutada. 2021-2-DK01-KA220-YOU-000050308

Copyright © 2022 LINKS. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive