Εταίροι

Η Com&Train είναι μια μικρή ιδιωτική εταιρεία που ειδικεύεται στην εκπαίδευση στον ψηφιακό γραμματισμό, με έμφαση στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των ψηφιακών ιθαγενών και των ψηφιακών μεταναστών. Προσφέρει ένα πλήρες πακέτο ανάλυσης του χάσματος δεξιοτήτων, παράδοσης του προγράμματος και προηγμένης παρακολούθησης των δεξιοτήτων μετά το μάθημα. Τα τελευταία 3 χρόνια, η κύρια εστίαση της εταιρείας ήταν η δημιουργία ψηφιακών γεφυρών στον κλάδο της φιλοξενίας μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων και λύσεων SaaS. Προσφέρουμε εξατομικευμένα μαθήματα και μαθήματα διδασκαλίας στο πλαίσιο: Φιλοξενία, τουρισμό και ταξιδιωτική βιομηχανία, καθώς και ψηφιοποίηση, εστιάζοντας κυρίως στην ταξιδιωτική βιομηχανία και την οικονομία της εμπειρίας. Αναβάθμιση των γενικών ψηφιακών δεξιοτήτων Επικοινωνία στην πράξη, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας με τους πελάτες, της διαχείρισης συγκρούσεων και των προφίλ επικοινωνίας Τα μαθήματά μας βασίζονται στην ακαδημαϊκή θεωρία, την οποία μεταφέρουμε στην πράξη μέσω σχετικών περιπτώσεων. Με άλλα λόγια, η μάθηση από την αίθουσα διδασκαλίας μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί με πρακτικό, ουσιαστικό και ρεαλιστικό τρόπο στο χώρο εργασίας.

Η MIITR είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που συνεργάζεται με το δίκτυό του που αποτελείται από πολλούς δημόσιους οργανισμούς (συνεργασία με δήμους, υπουργεία, κυβερνητικές υπηρεσίες, πανεπιστήμια και άλλους δημόσιους φορείς), μη κυβερνητικές οργανώσεις, επιχειρήσεις και άλλους εταίρους για την οικοδόμηση ενός δίκαιου και βιώσιμου κόσμου. Αναπτύσσει βιώσιμες επιχειρηματικές στρατηγικές και λύσεις μέσω της παροχής συμβουλών και της διατομεακής συνεργασίας.

Η Innovation Hive είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εδρεύει στην Ελλάδα και ειδικεύεται στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας. Οι δράσεις μας αποσκοπούν στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής των ευρωπαϊκών κοινωνιών, ενώ στόχος μας είναι να βρούμε λύσεις στις νέες προκλήσεις της καινοτομίας, να επιτύχουμε ανάπτυξη, βιωσιμότητα και να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο στην κοινωνία. Η φιλοσοφία του οργανισμού για την επίτευξη αυτών των στόχων βασίζεται σε μεθοδολογίες συν-δημιουργίας και σε μια προσέγγιση τετραπλής έλικας. Η εμπλοκή ενδιαφερομένων από τη βιομηχανία, την επιστήμη και την κοινωνία έχει ως στόχο τη δημιουργία δεσμών μεταξύ των επιχειρήσεων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να αναπτυχθεί ένας συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων, εργαλείων, αξιών και κινήτρων. Ο τελικός στόχος είναι να γίνει η διαφορά στις τοπικές κοινωνίες και να επιτύχουν στο υψηλότερο επίπεδο οι αρχές των εννοιών της κοινωνικής καινοτομίας.

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Προώθησης Petit Pas ιδρύθηκε στο Trani της Ιταλίας το 2015 από μια ομάδα επαγγελματιών, εκπαιδευτικών και ηγετών της νεολαίας που παρακινήθηκαν από την επιθυμία να βελτιώσουν την κοινότητα, προωθώντας κοινωνικές πρωτοβουλίες εμπνευσμένες από τη δημοκρατία, την ισότητα και τον πλουραλισμό. Με την πάροδο των ετών, έχει γίνει μια δομημένη συνεταιριστική πραγματικότητα, με μεγάλο αριθμό συνεργατών και εθελοντών που αγκαλιάζουν την αποστολή τους αναγνωρίζοντας τη σημασία της ύπαρξης κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, ειρηνικών και δίκαιων. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων της κοινότητάς μας, ανεξάρτητα από το φύλο, το κοινωνικό υπόβαθρο, το πολιτιστικό ή το μορφωτικό υπόβαθρο.

Το Gestión Estratégica e Innovación (GEINNOVA) είναι ένα κέντρο κατάρτισης που ειδικεύεται στους τομείς της επιχειρηματικότητας και της ηγεσίας στις αγροτικές περιοχές, της ηλεκτρονικής μάθησης και των διαδικτυακών πλατφορμών μάθησης. Ασχολείται με την κατάρτιση επαγγελματιών, τόσο εργαζομένων όσο και αναζητούντων εργασία. Το GEINNOVA έχει αναπτύξει τη δική του πλατφόρμα με τα πιο σύγχρονα διαδικτυακά εργαλεία κατάρτισης. Το προσωπικό έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση έργων της ΕΕ στον εκπαιδευτικό τομέα με ιδιαίτερη έμφαση στην προσπάθεια, την κοινωνική ένταξη, την ισότητα των φύλων, την απασχολησιμότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιοποίηση, ιδίως στις αγροτικές περιοχές. Η GEINNOVA παρέχει επίσης σε εταιρείες, οργανισμούς και δημόσιες διοικήσεις συμβουλές εμπειρογνωμόνων και κατάρτιση

Η Eesti People to People είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που είναι εγγεγραμμένη στην Εσθονία από το 1997 και δραστηριοποιείται από το 1993 ως παράρτημα της ΜΚΟ People to People International. Σκοπός του People to People είναι να ενισχύσει τη διεθνή κατανόηση και φιλία μέσω εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν την άμεση ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών μεταξύ λαών διαφορετικών χωρών και διαφορετικών πολιτισμών. Η Eesti People to People έχει αυτή τη στιγμή δέκα μέλη και πάνω από εκατό εθελοντές και μπορεί να υπερηφανεύεται για την εμπειρία της στα προγράμματα Erasmus+ KA1, KA2 και KA3, καθώς και στα προγράμματα EuropeAid, DAPHNE III, LLLP, Nordplus, NORDEN και Europe for Citizens. Τα κύρια θέματα που απασχολούν τα μέλη του προσωπικού ως εκπαιδευτές είναι η παιδεία στα μέσα ενημέρωσης και την πληροφόρηση, η ψηφιακή εκπαίδευση, ο οικονομικός αλφαβητισμός, η ισότητα των φύλων, η ένταξη, η παγκόσμια εκπαίδευση, η ευρωπαϊκή ιθαγένεια και οι ευρωπαϊκές αξίες.

Η Eurospeak Ireland είναι μια εταιρεία εκπαιδευτικής τεχνολογίας αφιερωμένη στην παροχή εκπαιδευτικών προϊόντων και κατάρτισης. Παρέχουμε διαδικτυακά μαθήματα αγγλικής γλώσσας προσαρμοσμένα στις ανάγκες ατόμων και ομάδων, καθώς και σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία, όπως ηλεκτρονικά μαθήματα, διαδικτυακές αξιολογήσεις και πολλά άλλα. Η ποικιλόμορφη ομάδα μας από καθηγητές, ερευνητές και ειδικούς της πληροφορικής μας δίνει τη δυνατότητα να παράγουμε υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό υλικό που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σημερινής, διαρκώς εξελισσόμενης κοινωνίας.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-2-DK01-KA220-YOU-000050308

Copyright © 2022 LINKS. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive