Partnere

Com&Train har specialiseret sig i undervisning i digital læsefærdighed, med fokus på at bygge bro mellem digitale indfødte og digitale immigranter. Tilbyder en komplet pakke med analyse af færdigheder, programlevering og avanceret færdighedssporing efter kurset. De sidste 3 år har virksomhedens hovedfokus været på at bygge digitale broer indenfor restaurationsbranchen gennem kompetenceudvikling og SaaS-løsninger. Vi har tilbudt skræddersyede kurser og undervisningsforløb inden for: Hospitality, turisme og rejsebranchen samt digitalisering med hovedsageligt fokus på rejsebranchen og oplevelsesøkonomi. Opgradering af generelle digitale kompetencer Kommunikation i praksis, herunder kundekommunikation, konflikthåndtering og kommunikationsprofiler Vores kurser er baseret på akademisk teori, som vi overfører til praksis gennem relevante cases. Med andre ord kan læring fra klasseværelset nemt anvendes på en praktisk, meningsfuld og realistisk måde på arbejdspladsen.

Det internationale institut for implementering af bæredygtig udvikling (MIITR) er en privat NGO, der blev oprettet i 2017 i Maribor, Slovenien. Dets hovedaktivitet er forskning og udvikling inden for bæredygtighed, der omfatter miljømæssige, økonomiske, sociale og senest smarte og digitale dimensioner. MIITR’s personale har en høj grad af ekspertise inden for projektudvikling, analyse, evaluering og formidling. Instituttet er aktivt involveret i forskellige EU-projekter og i globalt betydningsfulde netværk og initiativer med henblik på at skabe et aktivt og bæredygtigt samfund.

Innovation Hive er en privat non-profit organisation beliggende i Grækenland, specialiseret inden for forskning og innovation. Vores handlinger sigter mod at øge den økonomiske og sociale sammenhængskraft i europæiske samfund, mens vores mål er at finde løsninger på de nye innovationsudfordringer, opnå vækst, bæredygtighed og maksimere indvirkningen på samfundet. Organisationens filosofi for at nå disse mål er baseret på samskabelsesmetoder og en quadruple helix tilgang. Engagementet af interessenter fra industri, videnskab og samfund sigter mod at skabe forbindelser mellem virksomhederne, den akademiske verden og de civile aktører for at udvikle en kombination af viden, færdigheder, værktøjer, værdier og motivation. Det endelige mål er at gøre en forskel i lokale samfund og at lykkes på højeste niveau med principperne for sociale innovationskoncepter.

Petit Pas Social Promotion Association blev grundlagt i Trani, Italien i 2015, af en gruppe professionelle, undervisere og ungdomsledere motiveret af ønsket om at forbedre fællesskabet, fremme sociale initiativer inspireret af demokrati, lighed og pluralisme. I årenes løb er det blevet en struktureret associativ virkelighed, hvor et stort antal samarbejdspartnere og frivillige omfavner deres mission og anerkender vigtigheden af at have inkluderende, fredelige og retfærdige samfund. Vores mål er at forbedre niveauet af viden og færdigheder i vores samfund uanset køn, social baggrund, kulturel eller uddannelsesmæssig baggrund.

Gestión Estratégica e Innovación (GEINNOVA) er et uddannelsescenter, der er specialiseret i iværksætteri og lederskab i landdistrikterne, e-læring og online læringsplatforme. Det beskæftiger sig med uddannelse af fagfolk, både ansatte og arbejdssøgende. GEINNOVA har udviklet sin egen platform med de nyeste online-uddannelsesværktøjer. Medarbejderne har over 20 års erfaring med EU-projektledelse på uddannelsesområdet med særligt fokus på indsats, social inklusion, ligestilling mellem kønnene, beskæftigelsesegnethed, bæredygtighed og digitalisering, især i landdistrikterne. GEINNOVA tilbyder også virksomheder, organisationer og offentlige forvaltninger ekspertrådgivning og uddannelse.

Eesti People to People er en ikke-statslig organisation, der har været registreret i Estland siden 1997 og har været aktiv siden 1993 som en afdeling af People to People International NGO. Formålet med People to People er at fremme international forståelse og venskab gennem uddannelsesmæssige, kulturelle og humanitære aktiviteter, der indebærer udveksling af idéer og erfaringer direkte mellem folk fra forskellige lande og kulturer. Eesti People to People har i øjeblikket ti medlemmer og over hundrede frivillige og kan prale af erfaring med Erasmus+ KA1-, KA2- og KA3-projekter samt med EuropeAid-, DAPHNE III-, LLLP-, Nordplus-, NORDEN- og Europa for Borgerne-projekter. De vigtigste emner for medarbejderne som undervisere er medie- og informationskompetence, digital uddannelse, finansiel viden, ligestilling mellem kønnene, inklusion, global uddannelse, europæisk medborgerskab og europæiske værdier.

Eurospeak Ireland er en virksomhed inden for undervisningsteknologi, der er dedikeret til at levere undervisningsprodukter og uddannelse. Vi leverer online engelskundervisning, der er skræddersyet til enkeltpersoners og gruppers behov, og vi designer og udvikler innovative uddannelsesværktøjer som f.eks. e-kurser, onlinevurderinger og meget mere. Vores alsidige team af lærere, forskere og IT-specialister gør det muligt for os at producere undervisningsmaterialer af høj kvalitet, der opfylder kravene i dagens samfund i konstant udvikling.

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk, er udelukkende forfatterens/forfatternes og er ikke nøvendigvis udtryk for Den Europæiske Unions eller Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kulturs (EACEA) officielle holdning. Hverken den Europæiske Union eller EACEA kan holdes ansvarlig herfor. 2021-2-DK01-KA220-YOU-000050308

Copyright © 2022 LINKS. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive