Links andet tværnationalt møde i Italien

Den 13. og 14. december 2022 blev det andet tværnationale møde i LINKS – Udvikling af digitale suverænitetskompetencer hos ungdomsarbejdere afholdt i Trani, Italien, med PETIT PAS APS som vært.

Partnere fra Danmark, Slovenien, Spanien, Grækenland og Irland, med online deltagelse af den estiske partner, mødtes personligt for at overvåge udviklingen af projektresultaterne og planlægge de aktiviteter, der er nødvendige for at fuldføre dem.

Vi befinder os i øjeblikket i en revisionsfase af projektresultat 1 LINKS-rammen for digitale suverænitetskompetencer, på grundlag af hvilken der ved fælles aftale blev truffet beslutning om de skridt, der skal tages for at fortsætte med gennemførelsen af resultat 2 LINKS onlineplatform og uddannelsesmateriale om digitale suverænitetskompetencer.

Mødet var en glimrende lejlighed til at drøfte, udveksle idéer og fjerne tvivlsspørgsmål.

Snart vil vi også kunne give jer opdateringer om det tredje projektresultat: LINKS Digital Game: Erobring af digital suverænitet.

Project Results

Dette projekt er blevet finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation afspejler kun forfatterens synspunkter, og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for enhver brug, der måtte blive gjort af oplysningerne deri. 2021-2-DK01-KA220-YOU-000050308

Copyright © 2022 LINKS. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive