Partnerid

Com&Train on väike eraettevõte, mis on spetsialiseerunud digitaalse kirjaoskuse koolitusele, keskendudes digitaalsete põliselanike ja digitaalsete immigrantide vahelise lõhe kaotamisele. Pakub täielikku oskuste puudujäägi analüüsi, programmide edastamise ja täiustatud kursusejärgse oskuste jälgimise paketti. Viimased 3 aastat on ettevõtte põhifookus olnud majutusvaldkonnas digitaalsete sildade ehitamisel läbi kompetentsi arendamise ja SaaS-lahenduste. Oleme pakkunud spetsiaalselt kohandatud kursusi ja õppekursusi järgmistes valdkondades: hotellindus, turism ja reisimajandus, samuti digitaliseerimine, keskendudes peamiselt reisitööstusele ja elamusmajandusele. Üldiste digioskuste täiendamine Suhtlemine praktikas, sh kliendisuhtlus, konfliktijuhtimine ja suhtlusprofiilid Meie kursused põhinevad akadeemilisel teoorial, mida kanname asjakohaste juhtumite kaudu praktikasse. Teisisõnu saab klassiruumist õppimist hõlpsasti praktilisel, mõtestatud ja realistlikul viisil töökohal rakendada.

Rahvusvaheline säästva arengu rakendamise instituut (MIITR) on 2017. aastal Sloveenias Mariboris asutatud eraõiguslik vabaühendus. Selle põhitegevus on teadus- ja arendustegevus jätkusuutlikkuse valdkonnas, hõlmates keskkonna-, majandus-, sotsiaalseid ning viimasel ajal ka nutika ja digitaalseid mõõtmeid. MIITRi personalil on kõrgetasemelised teadmised projektide arendamisest, analüüsist, hindamisest ja levitamisest. Instituut osaleb aktiivselt erinevates ELi projektides ning ülemaailmselt olulistes võrgustikes ja algatustes aktiivse ja jätkusuutliku ühiskonna loomiseks.

Innovation Hive on Kreekas asuv eraõiguslik mittetulundusorganisatsioon, mis on spetsialiseerunud teadusuuringute ja innovatsiooni valdkondadele. Meie tegevuse eesmärk on suurendada Euroopa ühiskondade majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust, samas kui meie eesmärk on leida lahendusi uutele innovatsiooniprobleemidele, saavutada majanduskasv, jätkusuutlikkus ja maksimeerida mõju ühiskonnale. Organisatsiooni filosoofia nende eesmärkide saavutamiseks põhineb ühisloome metoodikatel ja neljakordsel heeliksil. Tööstuse, teaduse ja ühiskonna sidusrühmade kaasamise eesmärk on luua sidemeid ettevõtete, akadeemiliste ringkondade ja kodanike vahel, et arendada teadmiste, oskuste, tööriistade, väärtuste ja motivatsiooni kombinatsiooni. Lõplik eesmärk on muuta kohalikke ühiskondi ja saavutada kõrgeimal tasemel sotsiaalse innovatsiooni kontseptsioonide põhimõtted.

Petit Pas Social Promotion Association asutati 2015. aastal Itaalias Tranis professionaalide, koolitajate ja noortejuhtide grupi poolt, keda ajendas soov parandada kogukonda, edendades demokraatiast, võrdsusest ja pluralismist inspireeritud sotsiaalseid algatusi. Aastate jooksul on sellest saanud struktureeritud assotsiatiivne reaalsus, kus suur hulk koostööpartnereid ja vabatahtlikke on oma missiooni omaks võtnud, tunnistades kaasava, rahumeelse ja õiglase ühiskonna tähtsust. Meie eesmärk on tõsta oma kogukonna teadmiste ja oskuste taset sõltumata soost, sotsiaalsest taustast, kultuurilisest või hariduslikust taustast.

Gestión Estratégica e Innovación (GEINNOVA) is a training centre specialised in the areas of entrepreneurship and leadership in rural areas, e-learning and online learning platforms. It deals with the training of professionals, both employees and jobseekers. GEINNOVA has developed his own platform with the latest online training tools. The staff has over 20 years of experience in EU project management in the educative field with a specific focus on endeavour, social inclusion, gender equality, employability, sustainability and digitalization especially in rural areas. GEINNOVA also provide companies, organizations and public administrations with expert advice and training

Eesti People to People on 1997. aastast Eestis registreeritud vabaühendus, mis tegutseb alates 1993. aastast MTÜ People to People International MTÜ peatükina. Inimesed inimestele eesmärk on edendada rahvusvahelist mõistmist ja sõprust läbi haridus-, kultuuri- ja humanitaartegevuste, mis hõlmavad otsest ideede ja kogemuste vahetamist erinevate maade ja erinevate kultuuride rahvaste vahel. Eesti People to People on hetkel kümneliikmeline ja üle saja vabatahtliku ning kogemused Erasmus+ KA1, KA2 ja KA3 projektides ning EuropeAid, DAPHNE III, LLLP, Nordplus, NORDEN ja Euroopa kodanikele projektides. Töötajate kui koolitajate peamised teemad on meedia- ja infokirjaoskus, digiharidus, finantskirjaoskus, sooline võrdõiguslikkus, kaasatus, maailmaharidus, Euroopa kodakondsus ja euroopalikud väärtused.

Eurospeak Ireland on haridustehnoloogia ettevõte, mis on pühendunud haridustoodete ja koolituste pakkumisele. Pakume veebipõhiseid inglise keele tunde, mis on kohandatud üksikisikute ja rühmade vajadustele, samuti kavandame ja arendame uuenduslikke õppevahendeid, nagu e-kursused, veebipõhised hindamised ja palju muud. Meie mitmekülgne õpetajate, teadlaste ja IT-spetsialistide meeskond võimaldab meil toota kvaliteetseid õppematerjale, mis vastavad tänapäeva pidevalt areneva ühiskonna nõudmistele.

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Täitevasutuse (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA ei saa nende eest vastutada. 2021-2-DK01-KA220-YOU-000050308

Copyright © 2022 LINKS. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive